Årsmøtet kansellert

Basert på Folkehelse Institutets anbefalninger til å unngå større folkesamlinger med tanke på smittefaren, valgte Ormåsen Grendeutvalg å utsette årsmøtet.

Foreløpig planlegges en ny dato i april, men nærmere informasjon vil bli publisert i god tid.

UTBYGGING AV Ormåsen B4 og deler av B5

Forarbeidene med utbygging av Ormåsen B4 og deler av B5 er i
gang. Varsel om oppstart av detaljregulering er sendt ut til nærmeste naboer og
Ormåsen grendeutvalg iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Hensikten med plan om
detaljregulering som er sendt ut, er å tilrettelegge for frittliggende og
konsentrert småhusbebyggelse i dagens skogmark, på innsiden av eksisterende
boligområde Tyttebærveien og […]

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Jf. vedtekter for Ormåsen grendeutvalg er årsmøtet grendeutvalgets suverene organ. Innkallelsen skal være sendt senest tre uker før årsmøtet avholdes. Saker til årsmøtet må være utvalgets leder i hende senest 14 dager før årsmøtet. Ormåsen Grendeutvalg skal være bindeledd mellom kommunen og lokalmiljøet, og legge til rette for og koordinere nærmiljøtiltak der innbyggerne […]

Instagram did not return a 200.