Nyheter fra Ormåsen Grendeutvalg
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020
Jf. vedtekter for Ormåsen grendeutvalg er årsmøtet grendeutvalgets suverene organ. Innkallelsen skal være sendt senest tre uker før årsmøtet avholdes. Saker til årsmøtet må være utvalgets leder i hende senest 14 dager før årsmøtet. Ormåsen Grendeutvalg skal være bindeledd mellom kommunen og lokalmiljøet, og legge til rette for og koordinere nærmiljøtiltak der innbyggerne har gode opplevelser sammen. Alle som er innbyggere på Ormåsen kan velges som medlemmer til Ormåsen grendeutvalg. Innkallelse til årsmøte 2020 følger vedlagt sammen med årsberetningen for arbeidsåret 2019. Der kan dere lese mer om viktigheten av vår påvirkning, slik at Ormåsen blir et enda bedre sted å bo.
Calendar
Feb 21, 2020
PersonOrmåsen Grendeutvalg
Nyheter fra Ormåsen Grendeutvalg
Møtereferat – Grendeutvalgsmøte 11. desember 2019
Calendar
Feb 3, 2020
PersonOrmåsen Grendeutvalg
Nyheter fra Ormåsen Grendeutvalg
Møtereferat – Grendeutvalgsmøte 08. januar 2020
Vedlagt følger referat fra møte i Ormåsen grendeutvalg 08. januar 2020
Calendar
Feb 3, 2020
PersonOrmåsen Grendeutvalg
Nyheter fra Ormåsen Grendeutvalg
REFLEKS REDDER LIV
Hvert år skades om lag 1 000 fotgjengere i trafikken. 30 til 35 av dem mister livet. Det finnes mange unnskyldninger for å droppe refleks, men når vi vet at nesten ingen av de som skades eller dør bruker refleks, kan vel ikke unnskyldningene være særlig gode?
Calendar
Nov 22, 2019
PersonOrmåsen Grendeutvalg
Nyheter fra Ormåsen Grendeutvalg
NÅ ER VI OVER 1500 BEBOERE
Antall beboere på Ormåsen øker, og i begynnelsen av november passerte vi 1500 beboere. Det er tilnærmet likt antall kviner og menn som bor på «stedet i det grønne», og det er flest i aldersgruppen voksen (35-66). Antall barn som er tilknyttet Ormåsen skole er nå 205, og det er over stipulert antall for befolkningsveksten på Ormåsen for 2019. Grendeutvalget har allerede poengtert dette overfor Øvre Eiker kommune og følger saken tett. Dette vil også være et naturlig tema å ta opp ifm neste møte vedrørende skolebehovsplan medio november 2019. Antall småbarn (0-5) har passert 140.
Calendar
Nov 20, 2019
PersonOrmåsen Grendeutvalg
Nyheter fra Ormåsen Grendeutvalg
Møtereferat – Grendeutvalgsmøte 13. november 2019
Vedlagt følger referat fra møte i Ormåsen grendeutvalg 13. november 2019
Calendar
Nov 20, 2019
PersonOrmåsen Grendeutvalg
Følg oss

Vi er på Instagram!