Bading og fisking på Ormåsen – Rekreasjon og Helse

Junger er et populært rekreasjonsområde, med flere fine badeplasser og fiskemuligheter.
Rundt vannet er det flere hytter, de fleste av dem i sørenden av vannet. Det aller meste av strandlinjen er likevel tilgjengelig for allmennheten.

Det er også mulighet for fisking i Junger.
Følg anvisning om kjøp av fiskekort ved bommen,
her finnes abbor, ørret og gjedde i vannet.

Det har i flere år pågått kultiveringsarbeid i regi av Vestsiden Jeger- og fiskeforening,
som blant annet forsøker å utrydde gjedda, som ble innført kunstig,
antagelig på siste halvdel av 1800-tallet.

Junger er dessuten ett av de ytterst få vannene i Eiker der det drives krepsefiske.

I skogene på Ormåsen er det et rikt planteliv og på
høsten finner du skogens blåbær og tyttebær
på mange tuer ,i tillegg til mange gode matsopper.

Slik finner du frem:

Det er skiltet til Junger fra Ormåsen, der en skogsbilvei på toppen av Jungerveien fører deg til Junger
og følger langs østsiden av vannet opp til Kolbergsetra.

Følg oss!

Vi er på Instagram

@ormasengrendeutvalg