Om Grendeutvalget

Grendeutvalget fungerer som pådriver og støttespiller innen forskjellige aktivitetsområder der det er behov for dette,
innen næringsutvikling, tilflytting, miljø, trivsel og samhold.

Grendeutvalget bidrar aktivt for å få til finansielle løsninger og fungerer som
mellomledd mellom det enkelte prosjekt og offentlige myndigheter.

Utvalget 2024/2025

Navn     

Lisa Susanne Wilberg
Erik Bautz Steinert
Kristin Halleland
Rakel Lindgren Callanta
Caroline Hunter


          Verv

Utvalgsmedlem 
Utvalgsmedlem 
Utvalgsmedlem 
Utvalgsmedlem 
Webansvarlig


Utvalget 2021/2022

Navn                                                      Verv

Grete Thorsby                                       Leder
Karianne Nyberg Andersen                Nestleder
Mette Skogstad                                     Kasserer  
Torunn S. Halle                                     Sekretær
Joakim Solum                                        Web Ansvarlig
Tommy Karlsen                                    Assisterende Web Ansvarlig
Per Gunnar Kristoffersen                   Utvalgsmedlem
Wibeke J. Hansteensen                       Utvalgsmedlem
Finn-Martin Paulsen                            Utvalgsmedlem
Ellen Dahl                                              Utvalgsmedlem

Verv

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Web Ansvarlig
Assisterende Web Ansvarlig
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem

Følg oss!

Vi er på Instagram