Vedtekter for Ormåsen Grendeutvalg

Vedtatte vedtekter for Ormåsen Grendeutvalg kan finnes her.

Følg oss!

Vi er på Instagram

@ormasengrendeutvalg