Nyheter fra Ormåsen Grendeutvalg
UTBYGGING ORMÅSEN
Ormåsen er et av stedene i Øvre Eiker med raskest boligvekst.
Calendar
Oct 19, 2021
PersonOrmåsen Grendeutvalg
Nyheter fra Ormåsen Grendeutvalg
Årsmøtet kansellert
Basert på Folkehelse Institutets anbefalninger til å unngå større folkesamlinger med tanke på smittefaren, valgte Ormåsen Grendeutvalg å utsette årsmøtet.
Calendar
Mar 11, 2020
PersonOrmåsen Grendeutvalg
Nyheter fra Ormåsen Grendeutvalg
Møtereferat – Grendeutvalgsmøte 05. februar 2020
Vedlagt følger referat fra møte i Ormåsen grendeutvalg 5. februar 2020
Calendar
Mar 4, 2020
PersonOrmåsen Grendeutvalg
Nyheter fra Ormåsen Grendeutvalg
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020
Jf. vedtekter for Ormåsen grendeutvalg er årsmøtet grendeutvalgets suverene organ. Innkallelsen skal være sendt senest tre uker før årsmøtet avholdes. Saker til årsmøtet må være utvalgets leder i hende senest 14 dager før årsmøtet. Ormåsen Grendeutvalg skal være bindeledd mellom kommunen og lokalmiljøet, og legge til rette for og koordinere nærmiljøtiltak der innbyggerne har gode opplevelser sammen. Alle som er innbyggere på Ormåsen kan velges som medlemmer til Ormåsen grendeutvalg. Innkallelse til årsmøte 2020 følger vedlagt sammen med årsberetningen for arbeidsåret 2019. Der kan dere lese mer om viktigheten av vår påvirkning, slik at Ormåsen blir et enda bedre sted å bo.
Calendar
Feb 21, 2020
PersonOrmåsen Grendeutvalg
Nyheter fra Ormåsen Grendeutvalg
Møtereferat – Grendeutvalgsmøte 11. desember 2019
Calendar
Feb 3, 2020
PersonOrmåsen Grendeutvalg
Nyheter fra Ormåsen Grendeutvalg
Møtereferat – Grendeutvalgsmøte 08. januar 2020
Vedlagt følger referat fra møte i Ormåsen grendeutvalg 08. januar 2020
Calendar
Feb 3, 2020
PersonOrmåsen Grendeutvalg
Følg oss

Vi er på Instagram!